Serviciile noastre

Consultanță

O companie în dificultate poate avea mai multe opțiuni pentru a preveni sau gestiona eficient o eventuală criză. Adaptate la situația fiecărui caz, aceste opțiuni sunt analizate și prezentate astfel încât o situație de criză să poată fi abordată ca o opțiune de schimbare sau de evoluție a “valorii adăugate” ce a fost investită într-un proiect. (consultanță strategică, Business Process Re-engineering /BPR, project management, managementul schimbării).

Reorganizare judiciară

Practica noastră nu s-a centrat niciodată spre soluții radicale, uneori distructive. Circumscrisă abordării în conformitate cu care o criză poate reprezenta o oportunitate, reorganizarea judiciară poate reprezenta șansă de relansare a oricărui business. (raport de examinare, supraveghere și restructurare, echilibare pasiv – activ, valorificări parțiale a activelor redundante, negocieri cu creditorii, soluții adaptabile: conversia datoriilor în actiuni, transfer de business, divizare, fuziune, dare în plată). Consecvenți pricipiului că dialogul real, calibrat pe obiectivele fiecărei părți, reprezintă 50% din succesul oricărei situații litigioase, negocierea cu creditorii reprezintă o componentă naturală ce decurge din poziția de adminstrator judiciar.

Lichidare judiciară

Unul din obiectivele primordiale ale procedurii insolventei este achitarea integrala sau intr-un procent cat mai mare posibil a creantelor creditorilor. Acest obiectiv este atins prin utilizarea unor rapoarte de evaluare intocmite conform standardelor ANEVAR si calibrate corect la pretul pietei din acel moment, precum si prin organizarea unor sesiuni de vanzare (licitatii publice, negociere directa) intr-un cadru concurential si competitiv pentru ofertanti. O strategie de marketing si de publicitate care sa asigure vizualizarea cat mai ampla a activelor dar si elaborarea in colaborare cu creditorii a unor regulamente de vanzare clare si eficiente, sunt elementele care asigura o lichidare de succes.

Prevenirea insolvenței: mandat ad-hoc

Mandatul ad-hoc reprezintă procedura confidențială, declanșată la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de către instanță, negociază cu creditorii în scopul realizării unei înțelegeri între unul sau mai mulți dintre aceștia și debitor, în vederea depășirii stării de dificultate în care se află întreprinderea debitorului.

Prevenirea insolvenței: concordat preventiv

“Armele de care poți dispune în războiul de gherilă împotriva unei situații de criză sunt BARICADA perioadei de observație, SABIA reorganizării judiciare dar și SCUTUL concordatului preventiv sau ARMURA mandatului ad-hoc.” (Cornel Florea – asociat coordonator). Concordatul preventiv este un contract încheiat între debitor, pe de-o parte, și creditorii care dețin cel puțin două treimi din valoarea creanțelor acceptate și necontestate, pe de altă parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a întreprinderii sale și de acoperire a creanțelor acestor creditori împotriva sa, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depășire a dificultății în care se află întreprinderea debitorului.

Evaluare active

CONSULTA 99 SRL este mebru ANEVAR din anul 2003, având o experiență vastă în evaluarea activelor în cadrul procedurilor de insolvență. Consulta a deținut calitatea de expert evaluator agreeat de AVAS, pe domeniul agriculturii. In prezent, evaluarile Consulta sunt solicitate preponderent ca si expertize judiciare in cauza comerciale.

Evaluare întreprindere

Evaluarea întreprinderii reprezintă o acreditare distinctă și presupune o abordarea integrată și exhaustivă a subiectului unei evaluări, având în vedere că o întreprindere deține atât un istoric operațional evaluabil dar și active.

Licitații publice

Pregătirea și organizarea unui cadru concurențial și echitabil poate reprezenta pârghia maximizării veniturilor obtenabile dintr-o lichidare patrimonială.

Întrebări?

Suntem aici pentru a vă ajuta!

“Oamenii construiesc prea multe ziduri dar nu destule poduri.” – Isaac Newton

Întrebări?

Contactați-ne

Scroll to Top