Str. Popa Soare Nr.37

sector 2, Bucuresti

+40 21.320.75.10

contactati-ne

Teren, cladiri, cale ferata si bunuri mobile Craiova, str. Calea Severinului nr. 62
Teren, cladiri, cale ferata si bunuri mobile Craiova, str. Calea Severinului nr. 62

Teren, cladiri, cale ferata si bunuri mobile Craiova, str. Calea Severinului nr. 62

Valoare pornire: 887.807 euro (fara TVA)

Subscrisa CONSULTA 99 SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Popa Soare nr. 37, sector 2, in calitate de administrator judiciar al SC SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA, cu sediul in Bucuresti str. Opanez nr. 3A, sector 2, J40/994/1991, CUI RO 949, desemnata prin Incheierea din 21.12.2015, pronuntata in dosar nr. 25304/3/2013, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila,

 

A N U N T A,

Scoaterea la vanzare, prin licitatie publica cu strigare, a urmatoarelor bunuri aflate in patrimoniul societatii debitoare:

  1. Imobil situat in Craiova, Calea Severinului nr. 62, jud. Dolj, inscris in cartea funciara nr. 202425, compus din teren intravilan in suprafata masurata de 46.301 mp (din acte 44.368 mp), cu nr. cadastral 202425 si constructii dupa cum urmeaza: 

-          C1 – grup social – in suprafata masurata de 598/608 mp (din acte neprecizat),

-          C2 – atelier mecanic – in suprafata masurata de 150 mp (din acte 150 mp),

-          C3 – sediu firma (P+2) – in suprafata masurata  la sol de 282 mp (din acte neprecizat),

-          C4 – magazie – in suprafata masurata de 118 mp (din acte 116 mp),

-          C5 – cabina bascula – in suprafata masurata de 16 mp (din acte 16 mp),

-          C6 – cabina poarta – in suprafata masurata de 5 mp (din acte 6 mp),

-          C7 – magazie - in suprafata masurata de 46 mp (din acte 46 mp). 

  1. Cale ferata simpla amplasata pe terenul din Craiova, Calea Severinului nr. 62, jud. Dolj,  număr inventar -100068.
  2. Cale ferata dubla amplasata pe terenul din Craiova, Calea Severinului nr. 62, jud. Dolj, număr inventar – 100074.
  3. Bunuri mobile, de natura mijloacelor fixe, respectiv: Transformator – TTU 1000 – nr. inv. 200104, Centrală telefon – nr. inv. 200042, Centrală ulei – nr. Inv. 200174, Stație asfalt  Teletomat – nr. inv. 200229, Compresor – nr. inv. 292858, Centrala termică optimus (2 buc.) – nr. inv. 292880 și nr. inv. 292881, Compresor - nr. inv. 292890, Statie balast nr. inv. 293063,  Stație de asfalt – nr. inv. 293130 și Cântar – nr. inv. 292886. 

 

5. Pretul de pornire la licitatie, în funcție de metoda aleasă, este de

5.1) 887.807 euro (fara TVA) pentru Vânzarea în bloc, respectiv: Imobil situat in Craiova, Calea Severinului nr. 62, jud. Dolj, compus din: a) teren intravilan in suprafata masurata de 46.301 mp. (din acte 44.368 mp); b) constructii in suprafata construită la sol masurata de 1.215 mp. c) Cale ferata simpla cu număr inventar -100068; d) Cale ferata dubla amplasata număr inventar – 100074; e) Bunuri mobile (Transformator – TTU 1000 – nr. inv. 200104, Centrală telefon – nr. inv. 200042, Centrală ulei – nr. Inv. 200174, Stație asfalt  Teletomat – nr. inv. 200229, Compresor – nr. inv. 292858, Centrala termică optimus (2 buc.) – nr. inv. 292880 și nr. inv. 292881, Compresor - nr. inv. 292890, Statie balast nr. inv. 293063,  Stație de asfalt – nr. inv. 293130 și Cântar – nr. inv. 292886), din care: 169.700 euro (fara TVA) - valoare teren, 166.698 euro (fara TVA) - valoare cladiri, 117.624 euro (fara TVA) - valoare cale ferata simpla, 261.749 euro (fara TVA) - valoare cale ferata dubla și valoare mijloace fixe mobile – 172.036 euro;

5.2) 715.771 euro (fara TVA) pentru Vânzarea imobilului, respectiv: Imobil situat in Craiova, Calea Severinului nr. 62, jud. Dolj, compus din: a) teren intravilan in suprafata masurata de 46.301 mp. (din acte 44.368 mp); b) constructii in suprafata construită la sol masurata de 1.215 mp. c) Cale ferata simpla cu număr inventar -100068; d) Cale ferata dubla amplasata număr inventar – 100074, din care 169.700 euro (fara TVA) - valoare teren, 166.698 euro (fara TVA) - valoare cladiri, 117.624 euro (fara TVA) - valoare cale ferata simpla, 261.749 euro (fara TVA) - valoare cale ferata dubla;

5.3) 172.036 euro (fara TVA), pentru Vânzare bunuri mobile în bloc și sau separat, respectiv: Transformator – TTU 1000 – nr. inv. 200104 – 2.182 euro, Centrală telefon – nr. inv. 200042 – 234 euro, Centrală ulei – nr. inv. 200174 – 3.569 euro, Stație asfalt  Teletomat – nr. inv. 200229 – 57.848 euro, Compresor – nr. inv. 292858 – 640 euro, Centrala termică optimus (2 buc.) – nr. inv. 292880 – 72 euro și nr. inv. 292881 – 72 euro, Compresor - nr. inv. 292890 – 542 euro,  Statie balast nr. inv. 293063 – 17.926 euro, Stație de asfalt – nr. inv. 293130 – 87.770 euro și Cântar nr. inv. 292886 – 1.181 euro).  

 

Licitatiile se vor organiza in fiecare zi de miercuri incepand cu data de 28.07.2021, ora 14.00.

Licitatiile vor avea loc la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Str. Popa Soare nr. 37, sector 2 si se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, modificata.

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte administratorul judiciar, in scris si sa faca dovada acestui fapt cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare cererile dupa aceasta data.

Toti cei care vor sa cumpere bunurile sunt rugati sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat în acest scop şi pana la acel termen sa prezinte oferta de cumparare, dovada depunerii garantiei de participare la licitatiei de minim 10% din pretul de pornire si a platii regulamentului de vanzare.

Garantia de participare la licitatie se depune in contul RO89 PIRB 4214 7027 7200 1000, deschis pe numele SC SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA la First Bank – Sucursala Obregia.

Data licitatiei: 28.07.2021 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Alegeti Lichidator: Florea Virgil Cornel

Descarca publicatia

 

Contactati-ne da sunteti interesat