Str. Popa Soare Nr.37

sector 2, Bucuresti

+40 21.320.75.10

contactati-ne

Licitatii - bunuri de vanzare Licitatii - bunuri vandute
Pagina:   1
TEREN 1074 MP ZONA CAP MAGURELE

TEREN 1074 MP ZONA CAP MAGURELE

Valoare pornire: 40.485 EURO (TVA INCLUS)

Subscrisa CONSULTA 99 SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Popa Soare nr. 37, sector 2, in calitate de lichidator judiciar al SC FILDEN GROUP SRL, cu sediul in P-ta. Mihail Kogalniceanu nr 7, etaj 2, ap. 4, Sector 5, Bucuresti, J40/8123/1991, CUI RO 329055, desemnata prin Sentinta Civila nr. 1161 din 09.03.2021, pronuntata in dosar nr. 7667/3/2013, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila,

A N U N T A,

Organizarea de licitatii publice pentru vanzarea terenului intravilan in suprafata masurata de 1.074 mp, situat in loc. Magurele, jud. Ilfov inscris in cartea funciara nr. 54732 a localitatii Magurele, cu nr. cadastral 260/3/2 la pretul de 40.485 euro (TVA inclus).

Licitatiile se vor organiza in 10.02.2022, 17.02.2022, 24.02.2022 si 03.03.2022, ora 14.00.

Pretul stabilit prin raportul de evaluare este de 40.485 euro (TVA inclus).

Licitatiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Popa Soare nr. 37, sector 2 si se vor desfasura in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, modificata.

Sunt somati toti cei care pretend vreun drept asupra bunurilor sa anunte lichidatorul judiciar, in scris si sa faca dovada acestui fapt cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare cererile dupa aceasta data.

Toti cei care vor sa cumpere bunurile sunt rugati sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat în acest scop şi pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare si dovada depunerii garantiei de participare la licitatiei de minim 10% din pretul de pornire.

Garantia de participare la licitatie se depune in contul RO66 PIRB 4214 7133 2800 1000, deschis pe numele SC FILDEN GROUP SRL la First Bank – Sucursala Obregia.

Data licitatiei: 10.02.2022 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Alegeti Lichidator: Preoteasa Catalin

Descarca publicatia

detalii

Pagina:   1
Contactati-ne