Str. Popa Soare Nr.37

sector 2, Bucuresti

+40 21.320.75.10

contactati-ne

IMOBIL STR. SF. ELEFTERIE (ACTUALA OPEREI) NR. 54, SECTOR 5
IMOBIL STR. SF. ELEFTERIE (ACTUALA OPEREI) NR. 54, SECTOR 5

IMOBIL STR. SF. ELEFTERIE (ACTUALA OPEREI) NR. 54, SECTOR 5

Valoare pornire: 354.700 (fara TVA)

Subscrisa CONSULTA 99 SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Popa Soare nr. 37, sector 2, in calitate de lichidator judiciar al SC BATA SKY IMOBILIARE SA, cu sediul in Sat Adunatii Copaceni, sola 50, nr. top. 783, cam. 3, Jud. Giurgiu, J52/650/2010, CUI 16091846, desemnata prin Incheierea din 22.03.2017, pronuntata in dosar nr. 2696/122/2013, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu – Sectia Civila – Judecator Sindic,

 

A N U N T A,

organizarea de licitatii publice cu strigare pentru vanzarea imobilului situat in str. Sf. Elefterie (actuala Operei) nr. 54, sector 5, Bucuresti, compus din teren in suprafata de 113,93 mp (din cota indiviza de 270 mp) si constructie compusa din subsol – 34,74 mp, parter – 76,50 mp, etaj 1 – 81,02 mp si mansarda – 36,58 mp, inscris in CF nr. 213499, nr. cad. 213499, la pretul de 354.700 euro (fara TVA).

Licitatiile se vor organiza in 24.05.2021, 31.05.2021, 07.06.2021 si 14.06.2021, ora 14.00.

Pretul de pornire la licitatie este cel stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Popa Soare nr. 37, sector 2 si se vor desfasura in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, modificata.

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra bunului sa anunte lichidatorul judiciar, in scris si sa faca dovada acestui fapt cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare cererile dupa aceasta data.

Toti cei care vor sa cumpere bunul sunt rugati sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat în acest scop şi pana la acel termen sa prezinte oferta de cumpararea si dovada depunerii garantiei de participare la licitatiei de minim 10% din pretul de pornire.

Garantia de participare la licitatie se depune in contul RO78 PIRB 4214 7750 1200 1000 (RON), deschis pe numele SC BATA SKY IMOBILIARE SA la First Bank – Sucursala Obregia. La depunerea garantiei se va avea in vedere cursul de schimb al BNR de la data efectuarii platii.

Data licitatiei: 24.05.2021 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Licitatie saptamanala Lichidator: Florea Virgil Cornel

Descarca publicatia

 

Contactati-ne da sunteti interesat