Str. Popa Soare Nr.37

sector 2, Bucuresti

+40 21.320.75.10

contactati-ne

IMOBIL 2S+P+8E+M STR. BUZESTI NR. 71, SECTOR 1, BUCURESTI
IMOBIL 2S+P+8E+M STR. BUZESTI NR. 71, SECTOR 1, BUCURESTI

IMOBIL 2S+P+8E+M STR. BUZESTI NR. 71, SECTOR 1, BUCURESTI

Valoare pornire: 4.000.000 EURO (fara TVA)

Subscrisa CONSULTA 99 SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Popa Soare nr. 37, sector 2, in calitate de lichidator judiciar al SC BATA SKY IMOBILIARE SA, cu sediul in Sat Adunatii Copaceni, sola 50, nr. top. 783, cam. 3, Jud. Giurgiu, J52/650/2010, CUI 16091846, desemnata prin Incheierea din 22.03.2017, pronuntata in dosar nr. 2696/122/2013, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu – Sectia Civila – Judecator Sindic,

A N U N T A,

Scoaterea la vanzare, prin licitatie publica cu strigare strigare, a imobilului situat in str. Buzesti nr. 71, sector 1, Bucuresti, compus din teren in suprafata masurata de 719 mp (din acte 741 mp) si constructie compusa din subsol 1 – 610,25 mp, subsol 2 – 653,43 mp, parter – 454,40 mp, etaj 1 – 463,54 mp, etaj 2 – 463,57 mp, etaj 3 – 444,13 mp, etaj 4 – 444,57 mp, etaj 5 – 448,92 mp, etaj 6 – 411,83 mp, etaj 7 – 407,88 mp, etaj 8 – 411,04 mp si terasa – 389,38 mp, inscris in nr. 222163 (nr. CF vechi 17845_2), nr. cadastral 222163 (nr. cadastral vechi 22545) pentru teren si 222163 – C1 pentru cladire, aflat in proprietatea societatii debitoare, la pretul de pornire de 4.000.000 euro (fara TVA).

Licitatia se va organiza in data de 18.01.2022, ora 14.00.

Pretul stabilit prin evaluare este de 6.499.000 euro (fara TVA).

Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Popa Soare nr. 37, sector 2 si se vor desfasura in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, modificata.

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra bunului sa anunte lichidatorul judiciar, in scris si sa faca dovada acestui fapt cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita pentru prima licitatie, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare cererile dupa aceasta data.

Toti cei care vor sa cumpere bunul sunt rugati sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat în acest scop şi pana la acel termen sa prezinte oferta de cumpararea si dovada depunerii garantiei de participare la licitatiei de minim 10% din pretul de pornire.

Garantia de participare la licitatie se depune in lei, in contul RO78 PIRB 4214 7750 1200 1000 (RON), deschis pe numele SC BATA SKY IMOBILIARE SA la First Bank – Sucursala Obregia. La depunerea garantiei se va avea in vedere cursul de schimb al BNR de la data efectuarii platii.

Data licitatiei: 18.01.2022 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Licitatie saptamanala Lichidator: Florea Virgil Cornel

Descarca publicatia

 

Contactati-ne da sunteti interesat