Str. Popa Soare Nr.37

sector 2, Bucuresti

+40 21.320.75.10

contactati-ne

Licitatii - bunuri de vanzare Licitatii - bunuri vandute
Pagina:    1 2 3 4 5 6 7 89 10 11
Teren 9.989 mp Maneciu, Jud. Prahova - AICI MOBILIER DE CALITATE SRL

Teren 9.989 mp Maneciu, Jud. Prahova - AICI MOBILIER DE CALITATE SRL

Valoare pornire: CEL MAI BUN PRET

Teren extravilan in suprafata de 9.989 mp situat in Com. Maneciu, Sat Costeni, tarla 87, parcela 1897/1, Jud. Prahova, zona impadurita, 1.000 m distanta fata de Maneciu

Data licitatiei: 04.09.2019 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Licitatie saptamanala Lichidator: Preoteasa Catalin

Descarca publicatia

detalii

TEREN 7,7 HA SI CONSTRUCTII IN BUCOV, JUD. PRAHOVA

TEREN 7,7 HA SI CONSTRUCTII IN BUCOV, JUD. PRAHOVA

Valoare pornire: 262.124 euro + TVA

  1. Imobil situat in Com. Bucov, Jud. Prahova, inscris in Cartea Funciara nr. 20041, compus din teren intravilan in suprafata de 22.429 mp, cu nr. cadastral 197/1 si constructii dupa cum urmeaza:

-          C1 – cabina poarta – dezafectata – in suprafata utila de 10,08 mp,

-          C2 – dormitoare – dezafectata – in suprafata utila de 455,54 mp,

-          C3 – anexa gospodareasca – dezafectata – in suprafata utila de 214,26 mp,

-          C4 – anexa gospodareasca – dezafectata – in suprafata utila de 214,26 mp,

-          C5 – cantina – dezafectata, deteriorata – in suprafata utila de 335,42 mp,

-          C6 – post trafo – dezafectata – in suprafata utila de 7,53 mp,

-          C8 – magazie materiale – in suprafata utila de 105,91 mp,

-          C10 – magazie materiale – in suprafata utila de 115,54 mp,

-          C11 – magazie materiale – in suprafata utila de 111,54 mp,

-          C20 – bazin apa suspendat – in suprafata construita de 18,98 mp.

 

  1. Imobil situat in Com. Bucov, Jud. Prahova, inscris in Cartea Funciara nr. 22420, compus din teren intavilan in suprafata de 54.770 mp, cu nr. cadastral 197/2 si constructii dupa cum urmeaza:

-          C14 – linie CF – in suprafata utila de 1.340,89 mp,

-          C15 – siloz ciment – in suprafata utila de 44,23 mp,

-          C16 – statie impulsionare - in suprafata utila de 22,79 mp,

-          C18 – dezafectata - baraca metalica - in suprafata utila de 180,5 mp,

-          C19 – magazie materiale - in suprafata utila de 11,56 mp,

-          C22 – garaj - in suprafata utila de 24,4 mp,

-          C23 – atelier auto - in suprafata utila de 61,75 mp,

-          C24 + C24 – birouri + camera maistri + PS + pod – sud - in suprafata utila de 541,53 mp,

-          C25 – magazie materiale - in suprafata utila de 11,6 mp,

-          C26 – atelier mecanic - in suprafata utila de 37,81 mp,

-          C27 – magazie materiale - in suprafata utila de 137,02 mp,

-          C29 – centrala termica - in suprafata utila de 142,78 mp,

-          C31 – post trafo - in suprafata utila de 35,28 mp,

-          C32 – atelier + camin - in suprafata utila de 681,02 mp,

-          C34 – rampa auto - in suprafata utila de 27,98 mp,

-          C38 – silozuri - in suprafata utila de 81,0 mp,

-          C41 – dezafectata - batal bitum - in suprafata utila de 165,0 mp,

-          C42 – dezafectata - statie pompe - in suprafata utila de 10,5 mp,

-          C45 – dezafectata - depozit rezervoare combustibil - in suprafata utila de 47,96 mp,

-          C46 – dezafectata - statie pompe - in suprafata utila de 19,05 mp,

-          C47 statie pompare gaze - in suprafata utila de 12,86 mp.

Licitatia se va organiza in fiecare zi de joi incepand cu data de 10.09.2020, ora 14.00.

 Pretul de pornire la licitatie este de 262.124 euro. La pretul de pornire se adauga TVA.

Data licitatiei: 10.09.2020 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Licitatie saptamanala Lichidator: Florea Virgil Cornel

Descarca publicatia

detalii

ANUNT SUPRAOFERTARE IMOBILE DANUBIANA SA

ANUNT SUPRAOFERTARE IMOBILE DANUBIANA SA

Valoare pornire: 5.563.228 EUR FARA TVA + 194.370 EUR FARA TVA

a)      Active imobile terenuri si cladiri ce urmeaza a fi valorificate in bloc:

Nrcrt

 

Descriere imobil

Numar cadastral si nr.Carte Funciara

 

Suprafata totala – LOT

 

Suprafata pt. vânzare in BLOC

Teren  totala

[ mp]

Suprafata construita la sol [mp]

Teren

[ mp]

Construita la sol [mp]

1

Teren intravilan, curti constructii.

113200

64.331

0

64.331

0

2

Teren intravilan, curti constructii

75/10/3

3.256

0

3.256

0

3

Teren intravilan, curti constructii

112872

2.208

0

2.208

0

4

Teren intravilan, curti constructii

 

116388

336

0

336

0

116389

26.655

0*

26.655

0

116390

1.358

0

1.358

0

5

Teren intravilan, curti constructii

104619

1.562

0

1.562

0

6

Teren intravilan, curti constructii

104621

532

0

532

0

7

Teren intravilan si cladire edificata, Statie electrica

118148

2168

276

2168

276

8

Teren intravilan, curti constructii

75/50

970

0

970

0

9

Teren intravilan, curti constructii

113121

1551

0

1551

0

10

Teren intravilan si cladire edificata, central termica

103906

71675

465

36.000

465

11

Teren intravilan, curti constructii

100828

841

0

841

0

12

Teren intravilan, curti constructii

111773

19.595

0

19.595

0

13

Teren intravilan si cladire Pavilion Admnistrativ, P+3.

2198

655

535

655

535

14

Teren intravilan, curti constructii, categoria de folosinta, drum acces din DN 4

112871

15.660

0

5.762,88 (36,80%)

 

15

Teren intravilan curti constructii, cale de acces interioara

104620

4.831

0

1.273,93 (26,37%)

 

16

Teren intravilan curti constructii, cale de acces interioara

104626

1.779

0

469,12 (26,37%)

 

17

Teren intravilan curti constructii, cale de acces interioara

113122

644

0

169,83 (26,37%)

 

18

Teren extravilan arabil

119142

338.483

0

338.483

 

În cadrul tranzacției, aratate la lit.a de mai sus,  se transmit si urmatoarele bunuri mobile in exclusivitate si sau in  cote indivize, respectiv:

1.Capacitate energetica: Retele electrice LEA 110 Kv la SRA- cu nr.inventar 200290, post trafo – nr.inventar 200590, transformator 1000 KVA,  cablu electric sub 1 KV – nr.inventar 200398, estacada pentru retele electrice – nr.inventar 200476, estacada retele electrice – 6 kv – nr. Inventar 200501, estacada retele electrice – nr.inventar 200502, linie traseu cablu 6 KV – numerele de inventar 200415 si 200416, trafo 25MVA 110 transformator – 300577 si trafo 25MVA 110 transformator – 300578, 22 celule tensiune functionale – cu urmatoarele numere de inventar – 300417 la 300423, 300426 - 300427, 300429, 300439, 300441 la 300448, 300450, 300452, 300454, 7 celule defecte – 300596 la 300602, 12 baterii fulmen LHC 110 – cu nr. De inventar de la 301294 la 301305; 

2.Retea canalizare blocuri – conducta canalizare – nr. Inventar 200373, conducta canalizare pluviala –nr.inventar  200374 si  Retea canalizare Dimbovita – numerele de inventar 200137 si 200281, conform anexa nr.2 atasata;

3. Retea apa  - retea aductiune apa la punct termic nr. Inventar 200280, retea apa potabila la blocuri – numar inventar 200370 si  rezervor apa potabila -300 mc – nr. Inventar 200372; Cladirea punct termic este situata pe lotul descries la nr.12, Forajul nr. 18 – 105 m adancime, pentru care se va constitui drept de superficie, uz si servitute;

4.Cota indiviza de 48,10%, respectiv o lungime de 782 ml. din  “reteaua de canalizare comuna apa menajera”, număr inventar 200138;

5.Cota indiviza de 25,78 %, respectiv o lungime de 547 ml si o cota de 4,88 %, respectiv o lungime de 102 ml, din“reteaua de canalizare comuna apa meteorica”, numar inventar 200136;

6.Cota indiviza de 25,03 %, respectiv o lungime de 404 ml, din“reteaua de canalizare comuna apa meteorica”, numar inventar 200341, 200342 si 200343;

7.Cota indiviza de 31,23 %, respectiv o lungime de 196 ml, din“reteaua de canalizare comuna menajera”, numar inventar 200344;

Prețul de pornire pentru toate bunurile descrisela lit.a de mai sus este  de 5.563.228 EUR fără TVA.

Condiții de supraofertare: majorarea prețului de pornire cu minim 5%.

b)      Active imobile terenuri si cladiri ce urmeaza a fi valorificate individual:

Nrcrt

 

Descriere imobil

Numar cadastral si nr.Carte Funciara

 

Suprafata totala – LOT

 

Suprafata pt. vânzare in BLOC

Teren  totala

[ mp]

Suprafata construita la sol [mp]

Teren

[ mp]

Construita la sol [mp]

1

Teren intravilan si cladirile edificate pe acesta

118147

9414

1.756

0

0

2

Teren intravilan, curti constructii, categoria de folosinta, drum acces din DN 4

112871

15.660

0

433,78 (2,77%)

0

3

Teren intravilan curti constructii, cale de acces interioara

104620

4.831

0

287,93 (5.96%)

0

4

Teren intravilan curti constructii, cale de acces interioara

104626

1.779

0

106,03 (5,96%)

0

5

Teren intravilan curti constructii, cale de acces interioara

113122

644

0

38,38 (5,96%)

0

6

Teren intravilan curti constructii, cale de acces interioara

113711

87

0

41,87 (48,12%)

0

7

Teren intravilan curti constructii, cale de acces interioara

113148

1308

0

741,37 (56,68%)

0

În cadrul tranzacției, aratate la lit.b de mai sus,  se asigura si accesul la retele de canalizare prin transmiterea in cote indivize din:

1.Cota indiviza de 4,88 %, respectiv o lungime de 102 ml, din“reteaua de canalizare comuna apa meteorica”, numar inventar 200136;

2.Cota indiviza de 31,23 %, respectiv o lungime de 196 ml, din“reteaua de canalizare comuna menajera”, numar inventar 200344;

Data licitatiei: 12.09.2017 Tip licitatie: Licitatie directa Mod organizare: Licitatie unica Lichidator: Florea Virgil Cornel

Descarca publicatia

detalii

ACTIV INDUSTRIAL (TEREN + CONSTRUCTII) - AMPLASAMENT FILTESS -  COM. BECENI, JUD. BUZAU

ACTIV INDUSTRIAL (TEREN + CONSTRUCTII) - AMPLASAMENT FILTESS - COM. BECENI, JUD. BUZAU

Valoare pornire: 292.255,5 euro (TVA inclus)

  1. I.              Amplasamentul SC TAFI COM TRADING FILTESS SA

Statie dedurizare C1, Castel apa C2, Casa pompe C3, Post trafo C4, Uzina conditionare C5, Anexe sociale C6, Hala noua C7, Hala veche C8, Centrala termica C9, Magazie C10, Magazie C11, Cabina portar C12, Garaj C13, Garaj C14, Atelier tamplarie C15, Remiza PSI C16, Laborator C17, Decantor secundar C18, Bazin C19, Bazin inhow C20, Camera pompelor C21, Camin apa C22; teren in suprafata de 19.885 mp); Teren extravilan in sup. de 3.578 mp situat in Beceni

Data licitatiei: 07.10.2016 Tip licitatie: Licitatie publica Mod organizare: Licitatie saptamanala Lichidator: Biter Bogdan

Descarca publicatia

detalii

ACTIV INDUSTRIAL (TEREN + CONSTRUCTII) - AMPLASAMENTUL ROMCARBON - COM. BECENI, JUD. BUZAU

ACTIV INDUSTRIAL (TEREN + CONSTRUCTII) - AMPLASAMENTUL ROMCARBON - COM. BECENI, JUD. BUZAU

Valoare pornire: 292.255,5 euro (TVA inclus)

  1. I.              Amplasamentul  SC ROMCARBON SA 

 Turn C1, Birouri C2, Hala Productie C3, Instalatie transport pneumatic C4, Magazie produse finite C5, Pod Bascula 20T C6, Post Trafo C7, Gospodarie apa C8, Centrala termica C9, Cos fum C10, Depozit Combustibili C11, Depozit Cerneluri C12, Atelier Mecanic C13; teren in suprafata de 11.493 mp.

Data licitatiei: 07.10.2016 Tip licitatie: Alegeti Mod organizare: Licitatie saptamanala Lichidator: Preoteasa Catalin

Descarca publicatia

detalii

Pagina:    1 2 3 4 5 6 7 89 10 11
Contactati-ne